Kvartsdammsutbildning
utbildning-3-placeholder.png

Kvartsdammsutbildning

kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material. Efter godkänd utbildning så erhålls du ett Diplom

Utbildningslängd: 4 Timmar

Kontakta oss

1,000kr

exkl. moms

INTRODUKTION

MÅL

MÅLGRUPP

INNEHÅLL

FÖRKUNSKAPER

Introduktion

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Utbildningens Mål

Målet med kvartsdamms utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper om hälsorisker, förbyggande tekniker och skyddsåtgärder. Var kvartsdamm finns och vad lagen säger om hanteringen av detta.
Efter avslutad kurs så erhåller ni ett utbildningsbevis.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

Innehåll

• Var finns kvartsdamm?
• Lagstiftning och gällande regelverk
• Begränsning av dammnivåer, inbyggnad
• Risker och spridning
• Kontroll av skydd och utrustning
• Hälsokontroller
• Personlig skyddsutrustning
• Mätningsteknik
• Riskbedömning och arbetsmiljö
• Arbetsrutiner och dokumentation

Företagsanpassad

Om inte det öppna datumet passar er så kan ni alltid få utbildningen anpassad för just erat företag. Läs mer här 

arrow&v

Tack! Vi återkommer så snart vi kan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad mer ingår

Kursmaterial fika och lunch (Lunch gäller ej vid distans utbildning)

Uppkommande datum

Kontakta oss