utbildning-3-placeholder.png

BAS U

Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U. Efter godkänd utbildning så erhålls du ett Diplom

Utbildningslängd: 1 dag

Nästa Kurs: 2021-08-27

3,500kr

exkl. moms

INTRODUKTION

MÅL

MÅLGRUPP

INNEHÅLL

FÖRKUNSKAPER

Introduktion

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Utbildningens Mål

Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras under projekterings- och planeringsskedet.
Hur arbetsmiljöarbetet skall samordnas på bygg- och anläggningsprojekt under utförande.
Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen BAS P och BAS U.
Grundläggande kunskap om relevanta föreskrifter och ansvars fördelning på en byggarbetsplats.
Vid avslutad utbildning så erhåller ni ett utbildningsbevis.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Innehåll

• Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
• Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
• Arbetsplatsens utformning.
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande.
• Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
• Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
• Byggherre- och projekteringsansvar.
• Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Företagsanpassad

Om inte det öppna datumet passar er så kan ni alltid få utbildningen anpassad för just erat företag. Läs mer här 

arrow&v

Tack! Vi återkommer så snart vi kan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad mer ingår

Kursmaterial fika och lunch (Lunch gäller ej vid distans utbildning)

Uppkommande datum

2021-08-27