Bättre Arbetsmiljö två dagar
utbildning-3-placeholder.png

Bättre Arbetsmiljö två dagar

Den populäraste arbetsmiljöutbildningen i Sverige för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Efter godkänd utbildning så erhålls du ett Diplom

Utbildningslängd: 2 dagar

Kontakta oss

7,200kr

exkl. moms

INTRODUKTION

MÅL

MÅLGRUPP

INNEHÅLL

FÖRKUNSKAPER

Introduktion

Den populäraste arbetsmiljöutbildningen i Sverige för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.
Alla våra instruktörer är godkända och certifierade av Prevent.

Utbildningens Mål

Efter avslutat kurs så ska eleven ha grundkunskapen i Bättre arbetsmiljö.
Målet med utbildningen är att ge insikt och kunskap kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömning genomförs och hur vi kan möta kraven i lagstiftningen.
Efter utbildningen så erhåller ni ett utbildningsbevis.

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, HR-personal, skydds- och arbetsmiljöombud samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Innehåll

• Vad är chefens roll och vilken är skyddsombudets roll?
• Vilket ansvar har man?
• Vad är SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete?
• Vad är BAM, bättre arbetsmiljöarbete?
• Vad säger arbetsmiljölagen?
• Vilken dokumentation skall finnas?
• Social arbetsmiljö?
• Psykosocial arbetsmiljö?
• Förstå föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
• Kunna hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
• Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser.
• Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
• Att stimulera en fortsatt god samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Företagsanpassad

Om inte det öppna datumet passar er så kan ni alltid få utbildningen anpassad för just erat företag. Läs mer här 

arrow&v

Tack! Vi återkommer så snart vi kan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad mer ingår

Kursmaterial fika och lunch (Lunch gäller ej vid distans utbildning)

Uppkommande datum

Nästa kurs: Kontakta oss