Bättre Arbetsmiljö tre dagar
utbildning-3-placeholder.png

Bättre Arbetsmiljö tre dagar

Den populäraste arbetsmiljöutbildningen i Sverige för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Efter godkänd utbildning så erhålls du ett Diplom

Utbildningslängd: 3 dagar

Kontakta oss

8,500kr

exkl. moms

INTRODUKTION

MÅL

MÅLGRUPP

INNEHÅLL

FÖRKUNSKAPER

Introduktion

Den populäraste arbetsmiljöutbildningen i Sverige för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.
Alla våra instruktörer är godkända och certifierade av Prevent.

Utbildningens Mål

Efter avslutat kurs så ska eleven ha grundkunskapen i Bättre arbetsmiljö.
Målet med utbildningen är att ge insikt och kunskap kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömning genomförs och hur vi kan möta kraven i lagstiftningen.
Efter utbildningen så erhåller ni ett utbildningsbevis.

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, HR-personal, skydds- och arbetsmiljöombud samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Innehåll

• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön.
• Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
• Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
• Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
• Samverkan
• Hur man identifiera och hantera risker som är negativa för arbetsmiljön genom skyddsronder och kartläggning.
• Hur man arbetar med tillbud och tidiga signaler
• Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
• Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
• Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
• Samspel och samarbete
• Fysiska och organisatoriska och sociala risker
• Riskhantering
• Undersökningsmetodik
• Ansvar, delegering, handlingsplaner
• Att dokumentera
• Arbetsmotivation och arbetsglädje
• Förändringar och stresshantering
• Konflikter och mobbning
• Rehabilitering
• Friskhets faktorer

Företagsanpassad

Om inte det öppna datumet passar er så kan ni alltid få utbildningen anpassad för just erat företag. Läs mer här 

arrow&v

Tack! Vi återkommer så snart vi kan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad mer ingår

Kursmaterial fika och lunch (Lunch gäller ej vid distans utbildning)

Uppkommande datum

Nästa Kurs: Ingen bokad