Asbest särskild utbildning
utbildning-3-placeholder.png

Asbest särskild utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ska leda eller arbeta med asbesthaltigt material inomhus och utomhus

Utbildningslängd: 4 dagar

Kontakta oss

8,500kr

exkl. moms

INTRODUKTION

MÅL

MÅLGRUPP

INNEHÅLL

FÖRKUNSKAPER

Introduktion

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. Våra asbestutbildningar görs tillsammans med BYNs godkända utbildningsgivare - Så utbildningen är certifierad

Utbildningens Mål

Efter godkänd utbildning så har du dom grundkunskaperna som krävs enligt BYN och BCA för att sanera asbesthaltigt material inomhus och utomhus. Du erhåller också ett Diplom samt ett certifikat ifrån BYN

Målgrupp

Alla som arbetsleder inom området eller sanerar asbest

Innehåll

Känna till gällande föreskrifter.
Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. Insikt om hälsorisker med asbest.
Skyddsåtgärder Nödfallsåtgärder
Kunskap om olika arbetsmetoder.
Kontrollåtgärder Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
Medicinska kontroller
Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.

Företagsanpassad

Om inte det öppna datumet passar er så kan ni alltid få utbildningen anpassad för just erat företag. Läs mer här 

arrow&v

Tack! Vi återkommer så snart vi kan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att boka denna utbildning

Vad mer ingår

Kursmaterial, fika och lunch. (Lunch gäller ej vid distans utbildning)

Uppkommande datum

Kontakta oss