VÅR HISTORIA

Victa Utbildningscenter AB grundades 2017 och har under åren etablerats på arbetsmiljömarknadens olika områden. Vår vision är att ge kunden helhetslösningar på både arbetsmiljö och utbildningar där våra nyckelord vilar tungt på , engagemang, kunskap och kvalite.

Vi vill tänka nytt och presenterar alternativ för våra kunder som är meningen att hjälpa den enskilda företagaren eller större organisationer till att nå dess fulla potential. Vår vision är att vägleda till en väl fungerande arbetsmiljö där olyckor, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa minskar och kunden får en välmående organisation

Vi erbjuder marknadens mest populära kurser inom säkerhet och arbetsmiljö.

Det görs regelbundna revisioner av våra kurser för att uppdatera nuvarande kursutbud då Arbetsmiljöverket ständigt uppdaterar sina föreskrifter – Men vi ser även över nya kurser att lägga till i utbudet som vi ser är viktiga och/eller populära för kunderna.

VÅR VISION

Visionen med Victa Utbildningscenter AB är långsiktig och sätter kunden samt individens kunskap i företaget först.

Vi tycker att Kvaliten på så väl kursinnehåll som upplevelsen i klassrum eller distansutbildning ska vara hög och kännas trygg. Därför följer vi branschrekommendationer som är utarbetat och framtaget av bla Arbetsmiljöverket, BCA, Byggföretagen, Prevent mm.